Poznej sílu živlů – příměstský tábor pro děti od 11 – 16let; 9. – 13.8. 2021

Poznej sílu živlů – příměstský tábor pro děti od 11 – 16let; 9. – 13.8. 2021

2200 

Příměstský tábor pro děti od 11 – 16let
9. – 13.8. 2021      9 – 15.30h

Týden plný jógy, her, výtvarných aktivit, muzikoterapie, rozvoje komunikačních dovedností a inspirativního setkání s jógou.

6 skladem

Kategorie: Štítky: , ,

Popis

Každé ráno na obloze slunce nesvítí, i když víme, že tam někde je. Možná právě pohled na šedou ranní oblohu v nás vyvolá pocity zmaru, nechuti a beznaděje, neochotu jít za svými plány, povinnostmi i sny. Ale je to jen iluze. Zdání a my víme, že přijde změna.

O iluzích toho ví jóga hodně, proto nás učí zpomalení a zastavení se, abychom mohli prozkoumat to, co se odehrává uvnitř. A že tam toho někdy je!

Změna může někdy přijít doslova závratná a to ne jen v podobě proměn počasí či nálad. Možná víc než měnit počasí, můžeme zkoušet měnit nastavení, myšlenky, postoje v sobě a přístup k sobě samému. Možná právě s tou prudkou proměnou, která v přírodě přijde v podobě náhlého slejváku či vichřice, v józe za pomoci našeho dechu a pohybu necháme odejít to nevyhovující a dovolíme, aby přišlo, co je potřeba.

Z nových věcí můžeme mít někdy strach. Ale v bezpečném prostředí obklopeni přáteli, důvěrou a otevřeností můžeme strach odložit. Dovolme si prožít své pocity, které s námi cloumají nebo jen tiše čekají v koutku jako vyplašený pes a nabídněme jim laskavé pohlazení  a uzdravení. Šamani sice nejsme, ale kouzlit zkusit můžeme. Pomůžou nám i pohledy do přírody, hry na co kdyby, příběhy a jóga.

Cvičením jógy děti:
– získají pevnější a zdravější tělo, osvojí si i jeho správné držení a dosáhnou lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
– rozvíjí fantazii a představivost, učí se úctě k sobě a okolí, pozitivně formují charakterové vlastnosti, rozvíjí poznávací procesy a pomáhají si rozšiřovat slovní zásobu a trénovat paměť
– rozvíjejí důležité dovednosti v nesoutěživém prostředí, a tak jsou výborným doplňkem k ostatním soutěžním sportům

Jako zázemí pro vítání, loučení, pro cvičení jógy a hry, případně i v dešti využijeme prostor Studia jógy Duhové zvonky v centru Pardubic, ke sportovním a poznávacím hrám a pobytu venku využijeme městské parky a okolí Pardubic. Max. počet 12 dětí.

 

Vedoucí: Iveta a Martin Komárovi

Cena: 2200 Kč (zahrnuje oběd, pitný režim, odměny, materiál, pedagogický dozor, pojištění)

Časová dotace: 9 – 15.30h

 

Stornovací podmínky:

V případě vážných zdravotních a jiných problémů (úraz, dlouhodobá nemoc, stěhování) se na základě písemného prohlášení zákonného zástupce dítěte vrací účastníkovi poměrná částka, krácená o manipulační poplatek ve výši 150Kč. O vrácení platby je nutné požádat písemně neprodleně od nastalé změny.

 

Rezervace místa po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ceny tábora.