Jóga a Duhové zvonky

Studio jógy Duhové zvonky v Pardubicích

Jóga je pro nás cestou, jak se zdravě hýbat, udržet se v dobré fyzické i psychické kondici, učit se, jak předcházet stresu a především elegantně proplouvat k hlubšímu poznání našeho vnitřního Já. Pomocí jógové praxe dokážeme rozkrývat své niterné stavy, pohnutky, cítění, které mohou být z života v dynamickém světě okolo i bolestné. Pomocí jógové praxe, vytváříme rovnováhu na všech úrovních a tím celé tělo uzdravujeme, protože celistvá praxe jógy vytváří harmonii v celém organismu.

Po fyzické stránce jóga pro nás není jen gymnastická rozcvička založena na stylizovaných pozicích, je to především vědomý přístup k aktivnímu poznávání celého těla. Inspirujeme se poznatky metody DNS prof. Koláře, které při ásanové praxi uplatňujeme. Jednoduše do pohybu vnášíme souvislosti o tom, jak jsme se hýbali jako malé děti, tedy když jsme své tělo poznávali a učili jej používat k přetáčení, ležení, ke vzporu i k chůzi. Tyto principy jsou platné i v józe, protože se vždy jedná o vědomý pohyb a aktivní práci s tělem. Důležitá je cesta k ásaně/jógové pozici a cesta z ní zpět nebo jinam než přímo ásana/pozice jako taková. Přechody mezi pozicemi jsou vázány dechem a tímto spojením vytváříme klid v mysli a harmonii v provedení pohybu. To je v józe dost podstatné. Jóga je plynutí…

Na našich lekcích s klienty pracujeme komplexně. Kromě ásanové praxe se také zaměřujeme na dechová cvičení, koncentrační a meditační techniky, řízené relaxace. Všechny tyto části tvoří jógu jako celek a jsou zařazené do každé lekce.

Jógu dokážeme přizpůsobit i těm, kteří mají specifické obtíže (poúrazové a pooperační stavy a jiné), vždy je důležitá otevřenost, upřímnost a důvěra mezi lektorem a klientem. Zdravotní stav každého klienta respektujeme a pracujeme s každým individuálně. Na naše lekce přichází maximálně osm klientů, abychom mohli zajistit inndividuální přístup a svou praxi společně rozvíjet v komorním prostředí.

Pomůcky na jógu půjčujeme, můžete si však z hygienickcýh důvodů nosit i své vlastní. Nápojový servis je po cvičení zajištěn.

Své lekce si můžete předplatit hotově na místě či online převodem, systém automaticky vystavuje faktury. Pokud potřebujete fakturu pro svého zaměstnavatele, rádi vám ji na vyžádání vystavíme. V našem studiu jógy můžete čerpat své příspěvky i z FKSP nebo Benefity.